יום רביעי   |   19 יוני    |   
דף הבית / השקעות / לראשונה: מסלול ייחודי הכולל השקעה בפיקדון בנקאי בריבית הגבוהה בישראל

לראשונה: מסלול ייחודי הכולל השקעה בפיקדון בנקאי בריבית הגבוהה בישראל

חברת iintoo, משיקה מסלול השקעה במסגרתו מחצית ממנה תופקד בפיקדון בנקאי בבנק ישראלי בתוספת ריבית שאותה היא תממן, מה שיקנה למשקיעים את הפיקדון הבנקאי עם הריבית הגבוהה בישראל. יתרת ההשקעה, תושקע בנכסים מניבים בארה"ב. רף הכניסה להשקעה הינו 100,000 דולר בלבד.

לאחר שגייסה 119 השקעות, מתוכן ביצעה 60 אקזיטים והחלה להיסחר בבורסה (*נכון לסוף אוגוסט 23, כפי שפורסם במתאר החברה באתר מגנא), חברת iintoo הישראלית משיקה מסלול השקעה ייחודי במסגרתו הקרן תפצל את כספי ההשקעה כאשר 50% מהם יופקדו בפיקדון בנקאי הנושא את הריבית הגבוהה בישראל. הפער בין הריבית שהבנק נותן בגין הפיקדון לבין הריבית שאינטו תיתן למשקיעים במסגרת רכיב הפיקדון, נובעת מתוספת אחוזי ריבית שהחברה תישא בהם, אשר תופקד מיד בעת פתיחת הפיקדון ע"י הקרן. בכך למעשה החברה "נועלת" עבור המשקיעים את גובה הריבית והפער ביחס לבנקים גם במצב שבו תתיכן ירידת ריבית במשק.

"יחד עם אחד מהבנקים הגדולים בארץ יצרנו מסלול סולידי ומניב למשקיעים, שיאפשר להם ליהנות מריבית הפקדון הגבוהה ביותר בארץ לצד פוטנציאל הרווח וההזדמנויות הקיימות בנדל"ן האמריקאי", מספרים בחברה הפועלת מזה 8 שנים בשוק הנדל"ן האמריקאי. "ההשקעה הנדל"נית הינה לטווח של כ-18-36 חודשים, כאשר הפיקדון הינו לתקופה של 12 חודשים עם אפשרות למשיכה מוקדמת, כך שלמעשה אנחנו מאפשרים למשקיעים בסכום מינימלי של 100,000 דולר, ליהנות משני האפיקים בו זמנית ולקבל את הודאות הגבוהה ביותר שניתן לקבל בתקופה זו"

חברת iintoo, מונה נכון להיום כ-8,000 משקיעים פעילים ונחשבת לחברת ההשקעות בארה"ב מהגדולות בישראל. החברה, הינה חברה ציבורית המדווחת באופן מלא ונסחרת בבורסת ת"א, כך שנתוניה חשופים באופן שקוף לציבור המשקיעים.

למידע נוסף:

   

   

   

   

   

   

  הפרסום לעיל הינו בגדר פרסום כללי כאמור בסעיף 15 (א)(א)(4) לחוק ניירות ערך “החוק” וככזה אינו מהווה הצעה לציבור. הצעה ומכירה של ניירות ערך על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות למשקיעים בישראל, שלא על פי תשקיף, מוגבלת ל-35 משקיעים או למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק (משקיעים כשירים). ככל שתעשה הצעה ו/או מכירה לציבור על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות היא תיעשה על פי תשקיף שיקבל את היתר הרשות

  השתתפות בהשקעה זו כפופה לאישור המשקיע על ידי החברה בהתאם לנהלי החברה ובכפוף למילוי כל התחייבויות המשקיע כנדרש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת את זכותה לבחור מבין המשקיעים אשר יעמדו בתנאי הכשירות בהתאם לחוק ניירות ערך ובהתאם לנהלי החברה את אותם משקיעים אשר ישתתפו בהשקעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

  דילוג לתוכן