יום ראשון   |   7 יולי    |   
דף הבית / השקעות / החברה הציבורית iintoo תציע למשקיעים להצטרף להשקעה בקומפלקס מגורים עם בריכה וחדר כושר לצד בסיס חיל האוויר האמריקאי; משקיעים יוכלו להשקיע בנכס בנוי ומושכר מראש

החברה הציבורית iintoo תציע למשקיעים להצטרף להשקעה בקומפלקס מגורים עם בריכה וחדר כושר לצד בסיס חיל האוויר האמריקאי; משקיעים יוכלו להשקיע בנכס בנוי ומושכר מראש

Iintoo, חברת ההשקעות הישראלית שהפכה לחברה ציבורית לאחרונה, מונה כ-8,000 משקיעים פעילים בארץ ובחו"ל וביצעה עד כה כ-60 אקזיטים* עבור משקיעיה. החברה, מגייסת בימים אלו משקיעים לרכישת קומפלקס מגורים פעיל בארה"ב עם מגוון מתקנים לרשות הדיירים כמו בריכה, חדר כושר ובסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקאי ומרכז מדעי הבריאות של מדינת לואיזיאנה, בהם כ-50,000 עובדים, גימלאים ומשפחותיהם. החברה, תאפשר להשקיע החל מ-50,000 דולר בלבד בנכס, המייצר הכנסות שכירות באופן שוטף ותשביח אותו במהלך התקופה על מנת למכור אותו ברווח

"הכנסה פאסיבית מנכס מושכר בארה"ב": משקיעים ישראלים יוכלו להצטרף להשקעה עם חברת ההשקעות iintoo, מחברות השקעות הנדל"ן הותיקות בארץ שהפכה לאחרונה לחברה ציבורית(באמצעות חברת האם, נלה דיגיטל בע"מ). תקופת ההשקעה הצפויה הינה להימשך כ-36 חודשים והעסקה כוללת רכישה של מתחם מגורים פעיל בן מאות דירות בתפוסה גבוהה וחוזי שכירות ארוכי טווח של הדיירים.

מתחם המגורים, מייצר הכנסות שוטפות משכירות, ובתום התקופה iintoo מתכננת למכור את הנכס ברווח לאחר תהליך השבחה, הכולל בין היתר שיפוץ של חלק מהדירות והעלאת שכר הדירה לדיירים. עד כה, ביצעה החברה כ-60 אקזיטים* עבור משקיעיה מתוך 119 פרויקטים ששווקו.

משקיעים בעלי 50,000 דולר ומעלה יוכלו להצטרף להשקעה, כאשר iintoo תדאג לניהול המלא של הנכס מול חברת הניהול המקומית, הוצאת דוחות רבעוניים וחלוקת הרווחים למשקיעים.

מספר המשקיעים שיוכלו להצטרף לעסקה מוגבל.

 

למידע נוסף:

   

   

   

   

  * ללא השקעות אשר הסתיימו בהפסד חלקי או מלא של קרן ההשקעה.

  **נכון לחודש אוגוסט 2023.

  לפרטים מלאים אודות נתוני ההשקעות בקבוצת אינטו, ראו מתאר אינטו שצורף לדיווח מיידי באתר המאיה של נלה דיגיטל בע"מ מיום 11 ביולי 2023.

  הפרסום לעיל הינו בגדר פרסום כללי כאמור בסעיף 15 (א)(א)(4) לחוק ניירות ערך וככזה אינו מהווה הצעה לציבור. אין באמור לעיל כדי להוות הבטחת תשואה או החזר קרן או סכום השקעה או הבטחה להצטרפות להשקעה כלשהי. החשיפה והסיכונים הכרוכים בהצטרפות לתכנית השקעה עשויים לעלות כדי אובדן מוחלט של מלוא סכום ההשקעה. בנוסף, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או המלצה לביצוען של השקעות מכל סוג. הצעה ומכירה של ניירות ערך למשקיעים בישראל, ככל שתעשה, מוגבלת בהצעות פרטיות ל-35 משקיעים או למשקיעים מסווגים, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך. ככל שתעשה הצעה ו/או מכירה לציבור היא תיעשה על פי תשקיף, כנדרש לפי כל דין. מובהר, כי כל השקעה מטבעה כפופה לסיכונים שונים, לרבות כאלו הנוגעים לסביבה הכללית ומצב השווקים, לתנאי המימון העתידיים וסדרי נשיה, לשינויים רגולטוריים וכיו"ב ואף לאובדן מלוא סכום ההשקעה.

  השתתפות בהשקעה זו כפופה לאישור המשקיע על ידי החברה בהתאם לנהלי החברה ובכפוף למילוי כל התחייבויות המשקיע כנדרש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת את זכותה לבחור מבין המשקיעים אשר יעמדו בתנאי הכשירות בהתאם לחוק ניירות ערך ובהתאם לנהלי החברה את אותם משקיעים אשר ישתתפו בהשקעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

  דילוג לתוכן