יום שלישי   |   18 יוני    |   
דף הבית / השקעות / מחפשים אלטרנטיבה לתנודות בשוק ההון ומוציאים את הכסף מישראל: מאות משקיעים כשירים כבר הצטרפו להשקעות האלטרנטיביות של הפניקס Value

מחפשים אלטרנטיבה לתנודות בשוק ההון ומוציאים את הכסף מישראל: מאות משקיעים כשירים כבר הצטרפו להשקעות האלטרנטיביות של הפניקס Value

קרן חוב, הפניקס ווליו

המצב התנודתי בשווקים ואי הוודאות סביב השקל שנחלש משמעותית אל מול שער הדולר מתחילת השנה, מגבירים את הצורך של המשקיעים הכשירים לחפש פתרונות להשקעה עבור ההון הפנוי שלהם. בין הפתרונות הקיימים, בולטות ההשקעות האלטרנטיביות של הפניקס Value, המאופיינות בקורלציה נמוכה יחסית לתנודות שוק ההון. המשקיעים הכשירים יכולים לבחור מבין אסטרטגיות ההשקעה של מנהלי הקרנות הפרטיות מהמובילים בעולם, אותן הפניקס Value פותחת עבור המשקיעים הכשירים בישראל, כמו – השקעה בהשבחת חברות (למטרת מכירה ברווח), השקעה בחוב לחברות פרטיות בארה"ב והשקעה בעסקאות Secondary.

היקף ההשקעות בחו"ל ממשיך לצמוח כאשר משקיעים ישראלים בעלי ההון וגופים מוסדיים מגבירים את החשיפה להשקעות חו"ל ומגדילים את הנתח של ההשקעות הלא סחירות. ¹באופן דומה, בחודש האחרון נרשמה עלייה בהתעניינות מצד משקיעים כשירים למוצרים אלטרנטיביים. הפניקס  Value מציעה גם היא השקעה במוצרים אלטרנטיביים למשקיעים כשירים ומאפשרת השקעה בקרנות גדולות בעולם הלא סחיר.

"חלק מהמוצרים מאפשרים ליהנות מהריבית הגבוהה בארה"ב באמצעות השקעה במתן אשראי לחברות פרטיות יציבות בשוק האמריקאי, כמו כן, ישנם מוצרים בהם ניתן להשקיע בחברות במטרה ליהנות מפוטנציאל הרווח לאחר השבחתן²", מספרים בחברה.

חשוב לציין שההשקעות של הפניקס Value באסטרטגיות ההשקעה שציינו נגישות למשקיעים כשירים בלבד המחפשים אחר השקעה בסכום של 250,000 דולר ומעלה.

למידע נוסף על השקעות החברה:

   

   

  הערות משפטיות:

  [1] המידע הנ"ל מקורו בפרסום שלהלן: [__https://www.calcalist.co.il/market/article/rypjzig0j , _https://www.calcalist.co.il/market/article/byyu8a0nj_] יצוין כי הערכות ביחס למגמות כלכליות כמפורט בכתבה זו לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד אשר איננו וודאי שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטת התאגידים המציאים ניירות ערך באמצעות מכשירי ההשקעה המתוארים במסגרת כתבה זו.

  [2] יובהר כי התשואה כתוצאה מהשקעה במכשירי השקעה המתוארים בכתבה זו אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות הערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית. אין בתשואות עבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד הערכות ביחס לתשואות עתידיות מהווה מידע צופה פני עתיד אשר איננו וודאי שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטת התאגידים המציעים נירות ערך באמצעות המכשירים המתוארים במסגרת כתבה זו.

  מכשירי ההשקעה המתוארים בכתבה מיועדים למשקיעים כשירים בלבד קרי, למשקיעים אשר עומדים בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח -1968 ("חוק ניירות ערך") ובהתאם להוראות הפטור מחובת פרסום תשקיף על פי סעיף 15א(א)(7) לחוק וזאת  בין היתר, בכפוף לקבלת הצהרה מצד המשקיע כי עומד בתנאי הכשירות כאמור וכי הוא מודע למשמעת היותו משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק וכי הוא מסכים לכך בהתאם לדרישה שבתוספת הראשונה לחוק וכן בכפוף לאספקת ראיות ומסמכים לתמיכה בעמידתו בתנאים כאמור בחוק ניירות ערך.("משקיעים כשירים")
  * יובהר כי התשואה כתוצאה מהשקעה במכשירי השקעה המתוארים בכתבה זו אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות הערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית. אין בתשואות עבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד הערכות ביחס לתשואות עתידיות מהווה מידע צופה פני עתיד אשר איננו וודאי שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטת התאגידים המציעים נירות ערך באמצעות המכשירים המתוארים במסגרת כתבה זו.

  *המידע המופיע בכתבה איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מהווה מידע כללי בלבד. אין לראות באמור הצעה לרכישה או השקעה בניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, כמו כן, האמור הנו בגדר סקירה בלבד, אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק ייעוץ השקעות") ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של כל אדם. לצורך קבלת החלטת השקעה מומלץ לפנות ליועץ השקעות או משווק בעל רישיון כנדרש לפי חוק ייעוץ השקעות

  דילוג לתוכן