יום שלישי   |   18 יוני    |   
דף הבית / השקעות / למשקיעים כשירים בלבד*: הפניקס Value בהזדמנות כניסה ייחודית לתחום האשראי לחברות פרטיות בארה"ב**

למשקיעים כשירים בלבד*: הפניקס Value בהזדמנות כניסה ייחודית לתחום האשראי לחברות פרטיות בארה"ב**

פידר לקרן המשקיעה בתחום האשראי לחברות פרטיות בארה"ב מבית הפניקס Value, יוצר עבור משקיעים כשירים הזדמנות השקעה ייחודית, שלפני כן הייתה בעיקר נחלתם של המשקיעים המוסדיים הגדולים בשל רף הכניסה הגובה שהציבו קרנות ההשקעה הפרטיות המובילות.. ההשקעה בפידר, היא פרי של שיתוף פעולה ייחודי שנרקם יחד עם אחד מגופי ההשקעות האלטרנטיביות הגדול בעולם, ומעניק למשקיעים  ישראלים דריסת רגל בתחום האשראי העסקי בארה"ב.

הפניקס Value תאפשר כעת למשקיעים כשירים ליהנות מסטנדרט השקעה בינלאומי ולגוון את תיק ההשקעות באפיקים אלטרנטיביים, שלהם תלות נמוכה בתנודות שוק ההון. השקעה בתחום האשראי העסקי בארה"ב, מאפשרת ליהנות מפיזור רחב על פני מספר רב של הלוואות ופתוחה כעת למשקיעים כשירים בסכום של החל מ-$250,000***.

כמו כן, ההשקעה הינה חלק ממגוון ההשקעות האלטרנטיביות שמנגישה הפניקס Value המאפשרת למשקיעים כשירים**** להיחשף לאפשרויות השקעה ייחודיות.   

למידע נוסף:

   

   

   

   

   

  [1] מכשירי ההשקעה המתארים בכתבה מיועדים למשקיעים כשירים בלבד, קרי, למשקיעים אשר עומדים בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (התשכ"ח- 1968) ("חוק ניירות ערך") ובהתאם להוראות הפטור מחובת פרסום תשקיף על פי סעיף 15א(א)(7) לחוק וזאת  בין היתר, בכפוף לקבלת הצהרה מצד המשקיע כי עומד בתנאי הכשירות כאמור וכי הוא מודע למשמעת היותו משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק וכי הוא מסכים לכך בהתאם לדרישה שבתוספת הראשונה לחוק וכן בכפוף לאספקת ראיות ומסמכים לתמיכה בעמידתו בתנאים כאמור בחוק ניירות ערך ("משקיעים כשירים").

  2 המידע המופיע בכתבה איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מהווה מידע כללי בלבד. אין לראות באמור הצעה לרכישה או השקעה בניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, האמור הנו בגדר סקירה בלבד, אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של כל אדם.

  3 יובהר כי התשואה כתוצאה מהשקעה כמתואר בכתבה זו אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית.

  4ראה ה"ש 1 לעיל ביחס להגדרה של משקיעים כשירים.

  דילוג לתוכן