יום שני   |   3 יוני    |   
דף הבית / כלכלה ותעסוקה / משקיעים כשירים*? הפניקס Value פותחת בפניכם הזדמנות השקעה** ברכישת חברות

משקיעים כשירים*? הפניקס Value פותחת בפניכם הזדמנות השקעה** ברכישת חברות

הפניקס Value פותחת עבור משקיעים כשירים, שער כניסה לעולם קרנות ה-Private Equity באמצעות קרן US Buyout, הרוכשת שליטה בחברות במטרה להעלות את ערכן וליהנות מפוטנציאל הרווח בעת מכירתן***. באמצעות שיתוף פעולה בלעדי של הפניקס Value יחד עם אחד מגופי ההשקעות האלטרנטיביות הגדול בעולם, משקיעים כשירים יכולים כעת להשקיע בקרנות Private Equity באמצעות קרנות Feeder המפחיתות משמעותית את רף ההשקעה.   

עד לאחרונה, ההשקעה בקרנות ה-Private Equity נחשבה לנחלתם הבלעדית של הגופים המוסדיים, נוכח חסמי כניסה קשיחים ורף השקעה מינימלי של כמה מיליוני דולרים. כעת, באמצעות קרנות ה-Feeder, רף ההשקעה פוחת משמעותית, מה שפותח הזדמנות ייחודית להשקעה עבור משקיעים כשירים. 

היתרון בהשקעה בקרן הפועלת באסטרטגיית Buyout, הוא שבמקום לרכוש נכס אחד, הקרן משקיעה בכמה עשרות של נכסים, מה שמאפשר פיזור רחב וגידור יחסי של הסיכונים, מסבירים בחברה****. מעבר לכך, היות וקרנות אלו אינן סחירות, מדובר בהשקעה אלטרנטיבית המהווה גיוון בתיק ההשקעות.

למידע נוסף:

   

  [1] מכשירי ההשקעה המתארים בכתבה מיועדים למשקיעים כשירים בלבד, קרי, למשקיעים אשר עומדים בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (התשכ"ח- 1968) ("חוק ניירות ערך") ובהתאם להוראות הפטור מחובת פרסום תשקיף על פי סעיף 15א(א)(7) לחוק וזאת  בין היתר, בכפוף לקבלת הצהרה מצד המשקיע כי עומד בתנאי הכשירות כאמור וכי הוא מודע למשמעת היותו משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק וכי הוא מסכים לכך בהתאם לדרישה שבתוספת הראשונה לחוק וכן בכפוף לאספקת ראיות ומסמכים לתמיכה בעמידתו בתנאים כאמור בחוק ניירות ערך ("משקיעים כשירים").

  2 המידע המופיע בכתבה איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מהווה מידע כללי בלבד. אין לראות באמור הצעה לרכישה או השקעה בניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, האמור הנו בגדר סקירה בלבד, אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של כל אדם.

  3 יובהר כי התשואה כתוצאה מהשקעה כמתואר בכתבה זו אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית.

  4ראה ה"ש 1 לעיל ביחס להגדרה של משקיעים כשירים.

  דילוג לתוכן