יום רביעי   |   19 יוני    |   
דף הבית / השקעות / כיצד משקיעים המשקיעים הכשירים מהאלפיון¹ העליון במצב השוק הנוכחי?

כיצד משקיעים המשקיעים הכשירים מהאלפיון¹ העליון במצב השוק הנוכחי?

משקיעים כשירים נהנים מסל רחב של מוצרי השקעה ייחודיים שלהם קורלציה נמוכה לשוק ההון, מה שמאפשר להם לישון בראש שקט. עברנו על המוצרים שהפניקס Value מאפשרת למשקיעים כשירים להשקיע והבנו כיצד אפשר להרוויח מעליית הריבית במשק ומדוע "התפוצצות בועת ההייטק" דווקא יכולה לשחק לטובתם².

בעוד שרבים מהמשקיעים בישראל משכו את כספם משוק ההון לפיקדונות הבנק כתוצאה מהתנודות וממתינים לרגע שבו השוק יירגע³, בפני משקיעים כשירים ישנו מגוון רחב של אפשרויות שמספקות הזדמנויות דווקא במצב השוק הנוכחי. 

לאחר שבמשך שנים, אותם האפיקים היו זמינים רק למשקיעים כשירים אשר עמדו ברף הכניסה לצורך השקעה אשר עמדה על מיליוני דולרים, כיום, גופים כמו הפניקס Value מנגישים את אותן ההשקעות לקהל המשקיעים הכשירים⁴ מרף השקעה נמוך של כ-250,000 דולר⁵. 

מרוויחים מעליית הריבית

בעוד שהריבית הגבוהה בארץ ובארה"ב פוגעת במרבית המשקיעים בבורסה⁶ וגם במשקיעים  שלקחו מימון עבור השקעותיהם, ישנו אפיק השקעה בו ניתן לנצל את הריבית הגבוהה אחד ממוצרי ההשקעה האלטרנטיביים מאפשר להשקיע בקרן אשר מעניקה אשראי לחברות פרטיות בארה"ב בתמורה לריבית. כך שלאור הריבית הגבוהה במשק, אותן השקעות הפכו לאטרקטיביות במיוחד בימים אלו.

התפוצצות בועת ההייטק – כיצד היא תורמת למשקיעים?

קרן נוספת בה משקיעים כשירים יכולים להשקיע היא "קרן סקנדרי", אשר רוכשת מניות בחברות פרטיות בעלות שווי שוק גבוה טרם הנפקתן בבורסה. בשנה האחרונה, שווי חברות השוק של החברות במגוון תחומים ירד משמעותית, דבר שיוצר הזדמנות למשקיעים בקרן אשר רוכשת מניות במחיר אטרקטיבי מבעבר⁷.

למידע נוסף:

   

   

   

   

   

  1. מכשירי ההשקעה המתוארים בכתבה מיועדים למשקיעים כשירים בלבד קרי, למשקיעים אשר עומדים בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח -1968 ("חוק ניירות ערך") ובהתאם להוראות הפטור מחובת פרסום תשקיף על פי סעיף 15א(א)(7) לחוק וזאת  בין היתר, בכפוף לקבלת הצהרה מצד המשקיע כי עומד בתנאי הכשירות כאמור וכי הוא מודע למשמעת היותו משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק וכי הוא מסכים לכך בהתאם לדרישה שבתוספת הראשונה לחוק וכן בכפוף לאספקת ראיות ומסמכים לתמיכה בעמידתו בתנאים כאמור בחוק ניירות ערך.("משקיעים כשירים") 

  2. יובהר כי התשואה כתוצאה מהשקעה במכשירי השקעה המתוארים בכתבה זו אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות הערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית. אין בתשואות עבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד הערכות ביחס לתשואות עתידיות מהווה מידע צופה פני עתיד אשר איננו וודאי שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטת התאגידים המציעים נירות ערך באמצעות המכשירים המתוארים במסגרת כתבה זו.

  3. מקור.https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001436018 

  4. ראה ה"ש 1 ביחס לתנאים הנדרשים על מנת להכלל במשקיעים כשירים. 

  5. המידע המופיע בכתבה איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מהווה מידע כללי בלבד. אין לראות באמור הצעה לרכישה או השקעה בניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, האמור הנו בגדר סקירה בלבד, אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בצרכיו של כל אדם.

  6. מקור: https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hkfaqzqns

  7. אין בתשואות עבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד הערכות ביחס לתשואות עתידיות מהווה מידע צופה פני עתיד אשר איננו וודאי שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטת התאגידים המציעים נירות ערך באמצעות המכשירים המתוארים במסגרת כתבה זו. יובהר התשואה כתוצאה מהשקעה כמתואר בכתבה זו אינה מובטחת וכי ההשקעה בניירות הערך כרוכה בסיכון אפשרי של אובדן כל או חלק מכספי ההשקעה, והכל בכפוף לגורמי סיכון כפי שיפורטו במסמכי ההצעה הרלוונטית.

  דילוג לתוכן